Met Ballast Personeelsdiensten is de weg naar succes ingezet!

Outplacement

Met transitieprojecten begeleidt Ballast Personeelsdiensten mensen, die om wat voor reden dan ook, op zoek moeten naar een nieuwe baan.

Re-integratie

Ballast Personeelsdiensten heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van zogenaamde tweede spoor re-integratieprojecten.

Loopbaanadvies

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Simpele vragen, maar de beantwoording ervan kan vergaande consequenties hebben.

Geïnteresseerd in deskundig advies?

Ons bezoeken? Van harte welkom, maar we werken bij voorkeur op afspraak. Zo kunnen wij voldoende tijd voor u vrij maken.

Neem contact op

 • Betrokken
 • Betrouwbaar
 • Bekwaam

Outplacement

Er zijn diverse redenen dat iemand een transitieproject ingaat. Dit kan zijn omdat er boventalligheid is binnen de organisatie, een medewerker functioneert niet meer voldoende of de functie verandert dusdanig dat hij/zij hem niet meer optimaal kan invullen.

Het transitieproject heeft aangetoond succesvol te zijn. Onafhankelijk is vastgesteld dat de afgelopen vijf jaar vrijwel elke kandidaat het traject succesvol heeft doorlopen. Ook de klanttevredenheid is constant boven het cijfer 8 geweest. Dat betekent dat Ballast Personeelsdiensten tot de succesvolste organisaties behoort in de regio waarin zij opereert.

Een transitieproject kent een duur van zes, negen of twaalf maanden.

Brochure Transitieproject

Re-integratie

In de loop der jaren heeft Ballast Personeelsdiensten zich ook gespecialiseerd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter in het uitvoeren van zogenaamde tweede spoor re-integratieprojecten.

Zij doet dit in opdracht van werkgevers/werknemers, van verzuim- en letstelverzekeraars en arbo-diensten.

Ook bij een tweede spoor re-integratieproject wordt gebruik gemaakt van de methodieken zoals omschreven in het transitieproject. Methodieken die hun succes hebben bewezen de laatste jaren. Naast het streven naar een nieuwe werkomgeving ondersteunt Ballast Personeelsdiensten door middel van goede voortgangsrapportages t.b.v. van een eventuele WIA-aanvraag. .

Brochure Transitieproject

Loopbaanadvies

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Simpele vragen, maar de beantwoording ervan kan vergaande consequenties hebben.

Met R-TrjcT biedt Ballast Personeelsdiensten een mobiliteitstool die het beantwoorden van deze vragen kan ondersteunen. En R-TrjcT gaat verder; ook worden oplossingen aangedragen.

Een loopbaanadviestraject kent de volgende opbouw:

   1. intakegesprek
   2. invullen vragenlijsten
   3. resultaat- en adviesgesprek

Brochure Loopbaanadvies

Contact

Jan Ballast

Als loopbaanadviseur, outplacementcoach, reïntegratiespecialist ben ik bijna 25 jaar actief in de personeelsbemiddeling. Sinds 2006 voer ik onder de vlag van mijn eigen bedrijf, Ballast Personeelsdiensten, transitieprojecten uit. Deze projecten hebben over het algemeen tot doel dat mensen een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever vinden. De aanpak is resultaat- en absoluut mensgericht. Altijd maatwerk, altijd inspelend op de behoeftes van de individuele mens. Drie kernbegrippen die helemaal bij mij passen en niet voor niets zijn gekozen tot pay-off van mijn eigen organisatie: betrokken, betrouwbaar, bekwaam